Waar gaat LeNS over?

 

Innovatief Sturen met het Leerplan Navigatie Systeem (LeNS)

Binnen het huidige leerling/student- en onderwijsvolgsysteem dat op de meeste scholen wordt gebruikt staan cijfers centraal. De schoolleiding krijgt pas, nadat de cijfers bekend zijn, zicht op hoe tussentijds sturing kan worden ingezet. Hierbij volgt het onderwijs het principe de 'student volgt het het onderwijs'. 

 

Leerplan Navigatie gaat over sturen. Sturen met het innovatieve Leerplan Navigatie Systeem betekent dat de school voorafgaand aan de start van de lessen, de route van de student in LeNS klaar zet.

Dit betekent op voorhand dat student en docent inzicht krijgen in de leerroute en de eindbestemming die de student nastreeft. Daarmee biedt LeNS de school niet alleen sturing aan de student maar indirect ook sturing aan docenten, decanen, studieloopbaanbegeleiders en mentor.

Met de innovatieve Leerplan Navigatie Systeem (LeNS) staat de ' de student leert' centraal.