LeNS in de praktijk

Directie, management, Bestuursniveau cijfermatig aansturen

In het directieoverleg worden de cijfers van het afgelopen studiejaar bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat het aantal studenten dat uitvalt en vertraagt, niet het gewenste beeld geeft. De gangbare aanpak in zo'n geval is zwaarder inzetten op de instaptoetsen en intakegesprekken voor iedere aankomende student. Een strengere selectie vooraf.

Aanpak LeNS : Intakegesprekken of instaptoetsen hebben een gering effect op studieuitval of studievertraging. Een student met een ruim voldoende op zijn instaptoets en een goede motvatie tijdens het intakegesprek wordt bij de bestaande methode in het studentvolgsysteem geplaatst. De student volgt het onderwijsprogramma zoals dat in het studentvolgsysteem is vastgelegd. Het is voor de student haast onmogelijk om binnen dit te versnellen of het leerprogramma bij te stellen aan de persoonlijke leerresultaten.

Het Leerplan navigatie systeem gaat uit van het principe 'de student leert' en maakt tijdens maken van het navigatie proces effectief gebruik van deskundige advies van docenten en studieloopbaan begeleiders. Met LeNS stuurt de onderwijsinstelling de leerling op een verantwoorde wijze door de leerroute, zodat de leerling niet afdwaalt en op de route blijft. 

 

De Teamleider

Een teamleider van een opleiding heeft bij aanvang van het studiejaar managementdoelen als instructie  meegekregen om studieuitval en studentvertraging terug te dringen. Na een paar weken bemerkt de teamleider dat hij meer bezig is met de aansturing van de 'waan van de dag' dan met het bereiken van de gestelde management-doelen.

Aanpak LeNS: Elke teamleider heeft te maken met het studentvolgsysteem. Binnen het Leerplan navigatie Systeem (LeNS)wordt vooraf onderwijsbeslisketen met duidelijke afspraken, protocollen en examenrichtlijnen over het geven onderwijsinhoudelijke sturing om studenten beter te bedienen. Doordat er heldere onderwijsbeslislijnen zijn gemaakt op het onderwijsproces wordt het voor de teamleider gemakkelijker om daar sturing aan te geven.

 

De Docent

Een docent geeft met veel plezier les in vak Y aan drie verschillende opleidingen bij één onderwijsinstelling. Uit ervaring weet de docent dat studenten de lesstof nogal moeilijk vinden. Het gebeurt dan ook niet zelden dat een student na twee toetsen het vak niet voldoende onder de knie heeft en het niet haalt. Dezelfde student ziet deze docent vaak na twee à drie jaar weer terug. De student moet dit vak inhalen, maar na een paar jaar is de lesstof weggezakt. Dit zet zowel de docent als de student onder druk. Ook de schoolleiding komt onder druk te staan want de school mag niet te veel uitval hebben.

Aanpak LeNS: Het leerplan Navigatiesysteem (LeNS) beoogt en bewerkstelligt het terugdringen van de studiewachttijd. Een student die zijn vak niet haalt loopt achterstand op. Het leerplannavigatiesysteem zal dit registreren en zal op zoek gaan naar de eerste de beste mogelijkheid waarop de student het vak kan inhalen. Aangezien de docent het vak vaker per jaar geeft bij verschillende opleidingen, is dit eerder mogelijk dan pas in het derde of vierde jaar. Deze mogelijkheid is vooraf met de docent besproken, in de onderwijsbeslisketen vastgelegd en in het Leerplan Navigatiesysteem gezet (LeNS). Hierdoor kan het systeem dit communiceren met de student zelf en ervoor zorgen dat de studiewachttijd tot een minimum beperkt wordt.